Het personen- en familierecht

Het personen- en familierecht is een rechtsgebied waar veel mensen in hun leven wel eens mee te maken krijgen. Echtscheiding, alimentatie en omgangsregelingen en het ouderschapsplan vallen onder het personen- en familierecht.  Maar ook  zaken als het beëindigen van een (samenwoon) relatie, de afstamming van kinderen, het  gezag over kinderen en de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van kinderen.

Bij afstammingskwesties gaat het vaak om procedures die betrekking hebben op de vaststelling of de ontkenning van het vaderschap. Gezagskwesties zijn meestal zaken waarin de beide (gezaghebbende) ouders geen overeenstemming kunnen bereiken over belangrijke beslissingen in het leven van hun kind. Schoolkeuze, medische behandeling, verhuizing e.d. Geschillen daarover kunnen aan de rechtbank worden voorgelegd, waarna de rechtbank uiteindelijk een knoop doorhakt.

Niet alle zaken vragen om een procedure. Geschillen kunnen ook beslecht worden met mediation. In dat geval komen beide partijen bij een advocaat en probeert de advocaat met hen samen tot een oplossing te komen. Een gezamenlijke oplossing verdient natuurlijk de voorkeur maar dat is niet altijd haalbaar. De advocaat moet in dat geval niet aarzelen een procedure te starten om te voorkomen dat een zaak zich voortsleept.

Voss Advocaten Ermelo
Neem contact met ons op

Meer rechtsgebieden