Arbeidsrecht

Een terrein met tal van voetangels en klemmen. Als u werkgever bent en een dienstverband wilt beëindigen, of u bent werknemer en er dreigt een ontslag, dan is het verstandig dat u zich in een vroeg stadium laat voorlichten.

Een fout is snel gemaakt. Met name de laatste jaren is er sprake van een stroom aan nieuwe wetgeving in het arbeidsrecht. We noemen de meermalen veranderde ketenregeling voor tijdelijke dienstverbanden, de veranderingen in de (transitie)vergoeding en de wijzigingen in ontslaggronden. Maar ook de toenemende nadelen zoals een veel hogere WW-premie voor werknemers die geen vast contract hebben of die een flexibel aantal uren werken. En de veranderde kijk die de rechtspraak heeft op slapende dienstverbanden.

We staan werknemers en werkgevers graag bij in een ontslagzaak. Daarbij begrijpen wij dat vaak snelle en kordate actie nodig is, bijvoorbeeld bij een ontslag op staande voet. Maar net zo lief geven wij advies om arbeidsrechtelijke problemen en geschillen te voorkomen. Daarnaast krijgt bijna iedere werkgever te maken met een zieke werknemer. In dat geval gelden voor de werkgever verplichtingen en moet de zieke werknemer mee werken aan zijn re-integratie.

Voss Advocaten Ermelo
Neem contact met ons op

Meer rechtsgebieden