Incasso en conservatoir beslag

Rechttoe – rechtaan onbetaalde rekeningen (trachten te) incasseren is wat u als ondernemer soms aan incassobureaus en (juridische) adviesbureaus overlaat. Als het gaat om kleinere bedragen en de schuldenaar heeft geen verweer, dan zijn die incassobureaus niet persé een slechte keus. Maar de dienstverlening houdt meestal op bij het schrijven van brieven en als de schuldenaar geen sjoege geeft schiet dat dus niet op. Als incassoadvocaat kunnen wij wel de volgende stap zetten. Bovendien: als de schuldenaar komt met een verweer moet je dat verweer wel effectief weerleggen. Als incassoadvocaat kunnen wij dat. Bij grotere vorderingen kan het nuttig en effectief zijn, beslag te leggen onder de schuldenaar zelf of onderen derden. De incassoadvocaat van Voss Advocaten kan voor u de procedure tot het verkrijgen van verlof voor beslaglegging voeren.

In gevallen waarin een schuldenaar weinig traceerbaar inkomen of traceerbare bezittingen heeft, terwijl er toch veel aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van een inkomen en bezittingen is het aanvragen van het faillissement van de schuldenaar soms een effectief middel om toch tot de incasso van uw vordering te komen. Schuldenaren willen immers vaak hun faillissement voorkomen en komen dan soms alsnog met betalingen over de brug.

Neem contact met ons op
Voss Advocaten Ermelo

Meer rechtsgebieden