Verbintenissenrecht (Contractenrecht)

Advocaat Verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht is met afstand het grootste rechtsgebied binnen het burgerlijk recht. De advocaten van Voss kunnen u door jarenlange ervaring en up-to-date kennis uitstekend adviseren of in een procedure bijstand verlenen.

Specialist contractenrecht

Zowel de particulier als de ondernemer sluit met grote regelmaat overeenkomsten. Dat kan gaan om een mondelinge afspraak of om een schriftelijk contract. Het kan gaan om een koopovereenkomst voor een woning, een contract voor een bedrijfsgebouw of een auto, maar ook een aanneemovereenkomst, een erfpacht contract of een overeenkomst van opdracht. Maar ook algemene voorwaarden zijn deel van het contractenrecht. Voss is specialist in contractenrecht.

Wanprestatie

Als een overeenkomst niet wordt nagekomen spreek je van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming in de nakoming). Onze specialist contractenrecht adviseert u over de mogelijke acties: nakomingeisen, zo nodig in kort geding, of is een gedeeltelijke ontbinding beter voor het eindresultaat? Wij kennen uiteraard beide kanten van de medaille en verlenen dus met net zoveel inzet en plezier rechtsbijstand aan de partij die (ogenschijnlijk) wanprestatie pleegt

Voss Advocaten Ermelo
Neem contact met ons op

Meer rechtsgebieden