De risico’s die verbonden zijn aan het op vakantie gaan naar een “rood” of “oranje” gebied

De zomervakantie is aangebroken en hoewel de overheid aanraadt om in Nederland te blijven, zullen velen van u mogelijk toch naar het buitenland op vakantie gaan. Een vraag die regelmatig aan ons gesteld wordt is: kan een werkgever een werknemer verbieden op vakantie te gaan naar een risicogebied?

Het antwoord: nee, een werkgever kan een werknemer niet verbieden om in zijn vrije tijd naar een gebied te reizen waarvoor een negatief reisadvies is afgegeven. Werkgever kan een werknemer wel sterk afraden om naar een bepaald land of gebied af te reizen. Voor de werkgever is het verstandig, de werknemers erop te wijzen wat de consequenties zijn voor het loon als zij op vakantie gaan naar een gebied waarvoor een negatief reisadvies geldt. De kans bestaat namelijk dat een werknemer na thuiskomst vanwege quarantaine geen werkzaamheden kan verrichten.

De rijksoverheid adviseert iedereen die uit een oranje of rood gebied komt om bij thuiskomst 14 dagen in quarantaine te gaan. De vraag die vervolgens voorligt is of de werkgever het loon van een werknemer moet doorbetalen als hij op vakantie is geweest naar zo’n rood of oranje gebied. De wet bepaalt dat een werknemer recht heeft op loon als hij niet werkt tenzij de oorzaak van het niet kunnen werken in redelijkheid voor zijn risico behoort te komen. De reisadviezen en gevolgen van het coronavirus worden ondertussen bij eenieder bekend verondersteld. Als een werknemer dan toch op vakantie gaat naar een rood of oranje gebied dan accepteert hij in feite dat hij door zijn werkgever wordt verplicht om bij terugkomst in quarantaine te gaan. Op zich is dat niet zo’n probleem als je thuis kunt werken. Als je die mogelijkheid niet hebt dan zou de werkgever kunnen stellen dat de werknemer geen recht heeft op loon omdat de oorzaak van het niet kunnen werken voor zijn risico behoort te komen. De werknemer wist immers dat de kans bestond dat hij in quarantaine zou moeten, zeker in het geval de werkgever hem daar vooraf op heeft gewezen.Toch iets om bij stil te staan dus.

Mocht u vragen hebben over bovenstaand onderwerp dan helpen wij u graag verder. Neemt u in dat geval contact op via het e-mailadres: ricksmit@vossadvocaten.nl of kom langs op ons gratis spreekuur dat iedere donderdag wordt gehouden van 17:00 tot 19:00.