Premiedifferentiatie

Sinds 1 januari 2020 is de hoogte van de WW-premie die werkgever betaalt afhankelijk van het type contract dat de werknemer heeft. Heeft de werknemer een schriftelijk contract voor onbepaalde tijd (vast contract) voor een vast aantal uren, dan is de lage WW-premie verschuldigd. Als het dus òf geen schriftelijk contract is en/of het is een contract voor bepaalde tijd en/of het is voor een variabel aantal uren, dan is de hogere WW-premie verschuldigd. In de praktijk zien wij nogal eens, dat werknemers op papier een variabel aantal uren hebben, maar in de praktijk volgens een vast rooster werken. Dan wordt er dus onnodig een hogere WW premie betaald! En voor de werkgever die denkt dat zo’n variabel contract in geval van nood wel flexibiliteit geeft: heel vaak is dat helemaal niet zo!

Voss Advocaten Ermelo
Neem contact met ons op

Meer rechtsgebieden