Contractenrecht / handelsrecht

Zowel de particulier als de ondernemer sluit met grote regelmaat overeenkomsten. Geschillen die daaruit ontstaan zijn onze core business. Het kan gaan om een koopovereenkomst voor een woning, een bedrijfsgebouw of een auto, maar ook een aanneemovereenkomst, een erfpachtovereenkomst of een overeenkomst van opdracht.

Komt uw wederpartij zo’n overeenkomst niet na, dan trachten wij op een effectieve en pro-actieve wijze die nakoming af te dwingen. Dat kan om incasso van een geldsom gaan, maar ook om het afdwingen van een andersoortige prestatie. In eerste instantie proberen wij het geschil buiten de rechter om op te lossen. De weg van een gerechtelijke procedure biedt u namelijk niet altijd het beste of meest economische resultaat. Maar als er geprocedeerd moet worden kunt u rekenen op enthousiasme en een zeer ruime ervaring.

Ook het voorkómen van geschillen is belangrijk: als u een overeenkomst aangaat is het belangrijk dat de afspraken waterdicht op schrift staan. Door lange ervaring weten wij over welke aspecten van de overeenkomst vaak geschillen ontstaan. Een goede overeenkomst regelt juist die aspecten. En dat is essentieel, vooral als een groot (financieel) belang speelt. Voor ondernemers kunnen algemene voorwaarden het verschil maken tussen goede en slechte nachtrust. Wij stellen die voorwaarden voor u op.

Maar daar blijft het niet bij: in de meerderheid van de zaken die bij een rechter komen blijkt, dat de ondernemer wel algemene voorwaarden “heeft”, maar zich in het geschil toch niet op die voorwaarden kan beroepen. Vandaar dat wij nooit alleen algemene voorwaarden opstellen, maar altijd met de ondernemer uitgebreid doorspreken wat verder nodig is, zoals het aanpassen van het offertetraject.

Tot het contractenrecht behoort ook het consumentenrecht. Wij ondersteunen zowel consumenten als bedrijven in geschillen over consumententransacties.

Voss Advocaten Ermelo
Neem contact met ons op

Meer rechtsgebieden