Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Er zijn diverse manieren waarop een arbeidsovereenkomst kan eindigen. De werknemer kan zelf opzeggen. Ook de werkgever kan opzeggen, maar dat kan zeker niet zomaar. Er kan namelijk sprake zijn van een opzegverbod, er geldt een opzegtermijn en vaak ook een toestemmingsvereiste. Arbeidsovereenkomsten kunnen ook worden beëindigd via de kantonrechter. Dat is een procedure die in de afgelopen pakweg tien jaar lastiger is geworden voor werkgevers. De werkgever die bij de kantonrechter meldt dat er een probleem is in de arbeidsrelatie moet veel sterker dan voorheen laten zien wat die werkgever zelf heeft gedaan om zelf de knelpunten op te lossen. Het is daarom goed, niet pas met opbouw van een dossier te beginnen als feitelijk intern het ontslagbesluit al genomen is. Voor werkgevers is dus de gang naar de kantonrechter de laatste tien jaar moeilijker geworden, maar daar staat dan tegenover, dat de vergoedingen die aan werknemers worden toegekend in diezelfde tijd flink lager zijn geworden. Steeds meer zien we, dat arbeidsovereenkomsten worden beëindigd door een vaststellingsovereenkomst (VSO). In sommige gevallen is dat voor beide partijen een verstandige keuze. Maar vooral de werknemer moet goed opletten of die vaststellingsovereenkomst wel de juiste inhoud heeft!

Voss Advocaten Ermelo
Neem contact met ons op

Meer rechtsgebieden